• Neophytou & Neophytou Law Office
 • Neophytou & Neophytou Law Office
 • Neophytou & Neophytou Law Office

Νέα

Αγορά ολόκληρου του 3ου ορόφου στην Οδό Μετοχίου αρ. 49 στη Λευκωσία για στέγαση των αναγκών μας. Το συνολικό εμβαδόν των γραφείων μας στη Λευκωσία ανέρχεται στα 350τ.μ. Μάης 2011.
Το συνολικό εμβαδό των γραφείων μας σε όλες τις πόλεις (Λευκωσία, Λάρνακα, Παραλίμνι και Πειραιάς) ανέρχεται στα 575τ.μ. και μπορεί να καλύπτει όλες τις τρέχουσες μας ανάγκες για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Εκδόσεις

Companies Registration in Cyprus (.pdf) - by Christos A. Neophytou
Costs for Companies/Ships Registrations, Banking, Physical Presence, Accounting, Additional Services & Order Form.

 

Shelf/Dormant companies in Cyprus (.pdf) - by Christos A. Neophytou

 

 

 

 

 

Τομείς Ειδίκευσης

 • Δίκαιο των Συμβάσεων
 • Εταιρικές Γνωμοδοτήσεις
 • Εταρικό Δίκαιο
 • Εγγραφή και εκπροσώπηση ημιδεπών και αλλοδαπών εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Επιχειρηματικό και Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ακινήτου Ιδιοκτησίας

 

 

 

 

 

Καλώς Ήλθατε!

Neophytou & Neophytou Law Office

Το Δικηγορικό μας Γραφείο έχει θέσει σαν στόχο αλλά και σαν συνεχή δέσμευση την παροχή προς τους πελάτες μας υψηλού και ποιοτικού επιπέδου ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών αλλά και νομικής εκπροσώπησης, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 λειτουργεί σαν Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΔΕΠΕ).

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των νομικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το γραφείο μας είναι:

 • Πλήρης και Άμεση νομική ανταπόκριση στις εξειδικευμένες και ιδιάζουσες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη
 • Αυτόνομη, Ανεξάρτητη, Απροκάληπτη, Αμέτοχη και πλέον Αξιόπιστη νομική εκπροσώπηση
 • Νομική έρευνα υψηλού επιπέδου
 • Δημιουργική και πρωτοπόρα νομική σκέψη και προσέγγιση με στόχο την εξασφάλιση του καλύτερου νομικού αποτελέσματος
 • Αποδοτική και Αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση
 • Παρεχόμενη οπουδήποτε και οποτεδήποτε αυτή χρειαστεί./li>

Κώδικας Επαγγελματικής Σχέσης μεταξύ των Δικηγόρων Δικηγορικού Γραφείου Νεοφύτου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ και των πελατών μας

Στο Δικηγορικό Γραφείο Νεοφύτου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε μας πελάτη ξεχωριστά. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών, έχουμε εισαγάγει ένα ειδικό Κώδικα Επαγγελματικής Σχέσης μεταξύ των Δικηγόρων του Δικηγορικού Γραφείου Νεοφύτου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ και των πελατών ο οποίος διέπεται από τα αυστηρά κριτήρια και επαγγελματική ευθύνη που χαρακτηρίζουν το δικηγορικό λειτούργημα. Αυτά τα κριτήρια έχουν με τη σειρά τους διαμορφωθεί μέσα από κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς, ειδικών εξουσιών και δικαιωμάτων και κώδικες ηθικής νομικών σωμάτων που ρυθμίζουν το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού.

The Cyprus bar association

Στο Δικηγορικό Γραφείο Νεοφύτου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ ακολουθούμε κατά γράμμα τον Κώδικα Επαγγελματικής Σνεργασίας χωρίς την υπογραφή ειδικού εγγράφου, παράλληλα όμως υπογράφεται από τον πελάτη ειδικό Διοριστήριο Δικηγόρου με το οποίο ο πελάτης διορίζει το γραφείο μας ως το νομικό του εκπρόσωπο, όπως ορίζεται και από το νόμο.

Στο Δικηγορικό Γραφείο Νεοφύτου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ αναμένουμε από τους πελάτες μας να απαιτούν:

 • EΗθική και με ζήλο εκπροσώπηση μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος
 • Ορθή ανάλυση όλων των νομικών πτυχών και εφαρμογή της πιο σωστής νομικής προσέγγισης στην κάθε περίπτωση
 • προφορική όσο και γραπτή επικοινωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Εξασφάλιση μέγιστου βαθμού εμπιστοσύνης όπως ορίζεται από το νόμο
 • Εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού διακριτικότητας και εμπιστευτικότητας όπως ορίζεται από το νόμο
 • Εκτέλεση των οδηγιών του πελάτη σύμφωνα με τα σαφή χρονικά και ουσιαστικά χρονοδιαγράμματα όπως ορίζονται από τον πελάτη
 • Αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ της περιουσίας του δικηγόρου και του πελάτη με τη δημιουργία ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού πελατών.w account.

Συμφώνως αλλά και συγχρόνως προς τους κανόνες και όρους που αναφέρονται πιο πάνω, στο Δικηγορικό Γραφείο Νεοφύτου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ αναμένουμε από τους πελάτες μας τα ακόλουθα:

 • Να είναι καθ' όλα ειλικρινείς και να μην κατακρατούν πληροφορίες τις οποίες ίσως χρειαστεί να δώσουν σε μελλοντικό στάδιο της υπόθεσης τους
 • Να είναι συνεργάσιμοι με το δικηγόρο τους με το να απαντούν ευθέως και ολοκληρωμένα σε οιανδήποτε ερώτηση
 • Να είναι συνεργάσιμοι με το δικηγόρο τους με το να παραδώνουν ΑΜΕΣΑ, ΟΛΑ τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση τους
 • Να είναι έτοιμοι να παρευρεθούν ενώπιον του δικαστηρίου, εάν αυτό τους ζητηθεί από το δικηγόρο τους
 • Να είναι συνεπείς στην πληρωμή της δικηγορικής αμοιβής.

Αποτυχία αποδοχής ή μη συμμόρφωση με αυτό τον κώδικα επαγγελματικής σχέσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της επαγγελματικής σχέσης νομικής εκπροσώπησης μεταξύ δικηγόρου του Δικηγορικού Γραφείου Νεοφύτου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ και του πελάτη.

Copyright © 2005 - 2016 ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΝΕΟΦΥΤΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ/ ΚΥΡΗΝΕΙΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, ΛΟΝΔΙΝΟ.