• Neophytou & Neophytou Law Office
 • Neophytou & Neophytou Law Office
 • Neophytou & Neophytou Law Office

Neophytou & Neophytou LLC - Domenii de activitate

Neophytou & Neophytou LLC

Deşi Cipru este o jurisdicţie destul de mică în comparaţie cu alte jurisdicţii şi dominioane ale Uniunii Europene, a atras, în mod tradiţional, un flux continuu de clienţi corporativi din Uniunea Europeană, precum şi internaţionali. Acest lucru se datorează sistemului preferenţial de impozitare al Ciprului comparativ cu alte jurisdicţii, apropierii de Africa de Nord, de Orientul Mijlociu şi de Europa de Est, sistemului bancar şi numismatic stabil, numărului mare de ciprioţi care locuiesc in Marea Britanie, etc. Din motivele menţionate mai sus domeniile de activitate ale biroului nostru de avocaţi acoperă o gamă largă şi diversificată de operaţiuni şi necesităţi juridice speciale ale clienţilor noştri, şi acestea includ:

Dreptul contractual

Include formarea, elaborarea şi încheierea tuturor tipurilor de contracte, cu o atenţie specială în elaborarea acordurilor contractuale internaţionale. Obiectivul principal este de a proteja interesele tuturor părţilor implicate. O atenţie deosebită este acordată asigurării intereselor părţii "slabe". Contractele pot fi: de muncă, acorduri de leasing, contracte de construcţii, acorduri de vânzare şi cumpărare, testamente, acorduri de navlosire, contracte de asigurare, etc. Este dată întotdeauna o prevedere specială pe forum, precum şi în clauzele de arbitraj.

Dreptul corporativ

Include furnizarea de opinii juridice şi consultanţă în cadrul juridic al diferitelor tipuri de corporaţii în Cipru, indiferent de mărimea lor, zona de operaţii, sau numărul / complexitatea problemelor inter-relaţionate. Biroul nostru de avocaţi menţine un nivel ridicat de expertiză în pregătirea avizelor juridice care gravitează în jurul elementelor: 1) dezvoltare organizaţională, 2) managementul proiectului, 3) bugetare, 4) proiecte 5) controale financiare. Noi considerăm aceste elemente ca fiind esenţiale pentru succesul oricărei organizaţii. Din acest motiv mulţi clienţi internaţionali au încredinţat biroului nostru funcţia de ghid în înfiinţarea, gestionarea şi exploatarea companiei lor în Cipru. Cu cât e mai înaltă complexitatea, cu atât e mai mare provocarea, şi pentru biroul nostru de avocaţi nici un plan de afaceri nu a eşuat vreodată. Noi ne ajutăm clienţii să se remarce, utilizând exclusiv avize juridice sofisticate şi asistenţă juridică de vârf în calitate de unic furnizor de soluţii pentru toate necesităţile corporative.

Legea societăţilor comerciale

Include furnizarea de opinii juridice şi consultanţă cu privire la diverse probleme care se rotesc în jurul cadrului legal al companiilor înregistrate in Cipru. Sfatul poate include condiţiile de operare a unei companii în Cipru. Mai poate include, de asemenea, beneficiile şi riscurile de menţinere a operaţiunilor companiei, sau a unui holding în Cipru. Acest serviciu este oferit în strânsă cooperare şi în asociere cu Contabili Publici Certificaţi care operează în Cipru.

Înregistrarea şi reprezentarea companiilor locale şi internaţionale

Include căutarea inter alias înregistrarea companiilor în Cipru prin intermediul Biroului de înregistrare al companiilor şi Perceptorului Oficial din Cipru. Acest serviciu include:

 • A. Elaborarea Statutului şi a Articolelor Asociaţiilor pentru companii bazate pe domeniile de operaţiuni;
 • B. Pregătirea certificatelor de acţiuni;
 • C. Numirea directorilor şi emiterea altor certificate ale companiei;
 • D. Pregătirea ştampilei legale a companiei;
 • E. Deschiderea conturilor bancare necesare, în Cipru şi / sau în străinătate;
 • F. Înregistrarea companiei în calitate de plătitor TVA;
 • G. Înregistrarea companiei la Departamentul Impozitelor directe şi indirecte al Republicii Cipru;
 • H. Furnizarea adresei juridice şi / sau fizice;
 • I. Stipularea serviciului deplin de secretariat.

Serviciile sus menţionate mai pot include şi reprezentarea juridică a unor asemenea companii în diferite forumuri. Biroul nostru este de asemenea specializat în formarea şi reprezentarea companiilor internaţionale, inclusiv, dar nu limitat la transportul maritim, construcţii, imobiliare, finanţe, brokeraj, asigurare, sau firme cu capital de risc, în jurisdicţii cum ar fi 1) Belize, 2) Insulele Virgine Britanice, 3) Hong-Kong, 4) Emiratele Arabe Unite, 5) Delaware, 6) Liberia, 7) Grecia / N.89/67, 8) Insulele Cayman, etc.

Dreptul comercial şi de afaceri

Aceasta include furnizarea de consultanţă juridică profesională întreprinderilor cu privire la desfăşurarea afacerilor lor legale cu alte întreprinderi (în special a afacerilor cu întreprinderi de peste hotare), pe diferite chestiuni comerciale şi cu specificarea modului de protecţie a poziţiilor lor respective în cazul în care una din părţi (sau mai multe) nu onorează acordul comercial sau este într-o încălcare a acordului comercial. Funcţia noastră este de a instala un cadru legal profesionist pentru a preveni conflicte inutile, litigii inutile şi, ulterior, pierderea de timp, bani şi resurse.

Legea proprietăţii imobiliare

Include un areal foarte larg al dreptului pe care se întinde de la cercetări la Oficiile Cadastrale Teritoriale respective ale Ciprului pentru anumite titluri de proprietate, contestarea graniţelor, trimiteri la Judecăţile Teritoriale respectivele pentru achiziţii-compensaţii obligatorii, divizarea proprietăţii, vânzări şi cumpărări de proprietăţi imobiliare, transport, succesiune, taxe de lichidare, etc. În cazurile mai complexe se poate implica invocarea martorilor experţi în acţiunile în justiţie, cum sunt ingineri cadastrali, ingineri civili, arhitecţi, manageri de proprietate ş.a.

Legea construcţiei

Această diviziune a dreptului include aspecte inter alias, cum ar fi securitatea, precum si asigurarea părţilor de construcţie în timpul dezvoltării unui proiect de construcţie, prin analiză detaliată a responsabilităţilor tuturor părţilor implicate. În afara proprietăţilor imobiliare, proiectele de construcţii pot implica de asemenea şi construcţia de aeronave civile sau militare, nave maritime, autoturisme, aparate electronice, dispozitive mecanice, nave spaţiale, sisteme de satelit, etc. Aceasta implică frecvent formarea unor acorduri contractuale speciale pentru a potrivi proiectele de construcţii mari cu scopul de a proteja anumite politici, fie impuse prin lege (cum ar fi procentul de sub-contractare a unui proiect mai mare de construcţii de diverse alte sub-contractanţi), sau pentru a proteja interesele respective ale tuturor părţilor implicate. La nivel de litigiu, ea implică pretenţii pentru insuficienţa de materiale sau pentru lipsă de măiestrie în lucru.

Dreptul familiei

Acesta include desfacerea sfântului jurământ sau desfacerea căsătoriei civile printr-un divorţ. Aceasta poate include, de asemenea, rezolvarea unor probleme, cum ar fi custodia legală a persoanelor întreţinute, divizarea proprietăţii între părţi, recunoaşterea sau insultarea paternităţii copiilor, etc. Întotdeauna se lucrează cu sârguinţă în scopul protejării bunăstării copiilor în familie, după cum este prevăzut de lege.

Acţiuni Civile

(Acţionează atât pentru Reclamant cât şi pentru Inculpat (Pârât)
Aceasta include acţiunile în justiţie pentru sau împotriva unui împricinat. Implică pregătirea cazului, comunicarea cu avocaţii adversarului, precum şi toate alte aparenţe înainte de judecată. Cazuri frecvente implică colectarea diverselor tipuri de datorii rezultate din încălcarea unui anumit tip de acord, sau contract. Aceasta mai poate include Cererea în Judecată pentru Ordinul Tribunalului, act de ataşare a proprietăţii mobiliare / imobiliare, comenzi provizorii, comenzi preferenţiale - Habeas Corpus, cererile pentru a servi particularităţile revendicării înafara jurisdicţiei în cauză, etc. Biroul nostru este specializat în iniţierea acţiunilor în ceea ce priveşte disputele contractuale internaţionale, în Cipru, sau pe plan internaţional, precum şi cu problemele jurisdicţionale inerente.

Dreptul muncii

Aceasta implică acţiunile care decurg din încălcarea contractelor de muncă, inclusiv a cazurilor de plângere pentru concedieri pe nedrept. Dreptul ocupării forţei de muncă lucrează de obicei mână în mână cu dreptul contractual şi când sunt implicate şi părţi străine (de obicei angajatul) s-ar putea aplica de asemenea şi normele dreptului Imigraţiei, în special atunci când angajarea depinde de un permis de lucru şi o viză. Mai mult, biroul nostru de avocaţi este specializat in toate regulamentele europene pentru ocuparea forţei de muncă, inter alias, cu transfer de angajaţi de la o jurisdicţie europeană la alta, de reglementare a contribuţiilor de asigurări sociale, reglementarea şomajului, dreptul la pensie, transfer de asigurări sociale / drepturi la pensie de la o jurisdicţie la alta, asigurarea medicală, asigurarea de grup, etc. Biroul nostru de avocaţi dispune de experienţă şi poate oferi servicii juridice extrem de specializate la nivelul operaţional al oricărei companii, indiferent de dimensiune, sau de complexitate. Aceste servicii de multe ori necesită implicarea şi / sau invocarea multor birouri guvernamentale din cadrul Ministerului Muncii şi Asigurărilor Sociale din Cipru, şi / sau din Ministerul de Interne, cu care biroul nostru de avocaţi este bine cunoscut.

Dreptul imigraţiei

Această diviziune a dreptului are de a face cu emisiunile legilor despre imigraţie, cum ar fi diverse cereri pentru obţinerea vizelor de angajare în câmpul muncii sau vizelor pentru studenţi pentru cetăţenii diferitelor state din afara Uniunii Europene. Mai poate implica probleme cum ar fi imigranţii politici şi economici, precum şi solicitanţii de azil. În anumite cazuri aceasta poate implica intervenţia juridică rapidă pentru a împiedica sau întârzia deportările. Noi acţionăm atât pentru imigranţi, pentru a le proteja poziţia, cât şi pentru angajatori în acuzaţiile de natură penală sau civilă aduse împotriva lor din cauza imigraţiei.

Legea cu privire la vătămarea corporală

Acest domeniu înalt specializat al dreptului face frecvent referire la legile vătămării corporale şi este definit ca un “real prejudiciu creat de oameni sau de o proprietate”, vine în conflict cu sănătatea sau confortul părţii vătămate. Implică acţiuni care decurg din accidente la locul de muncă sau alte accidente în afara locului de muncă. Mai implică leziuni cauzate ca urmare a acţiunilor criminale, cum ar fi actele de violenţă. Numitorul comun al tuturor tipurilor de vătămări corporale rezultă în leziuni majore sau minore. Vătămările pot fi fizice sau psihologice şi compensarea se acordă în mod corespunzător. Vătămările pot fi temporare sau de lungă durată, cum ar fi paraplegia. Reclamaţiile pot fi pentru compensarea anumitor daune specifice (cuantificabile) sau pentru daune generale (necuantificabile). Un aspect important al acestui domeniu al dreptului este nivelul de răspundere a fiecăreia dintre părţi (de exemplu provocarea, răspunderea ocupantului, etc.). Aceasta ar putea juca un rol major în determinarea nivelului compensaţiei. Alte aspecte gravitează în jurul problemelor jurisdicţionale (cazuri de accident care au loc în spaţiul aerian internaţional sau pe mare), sau accidente de muncă care au loc în alte jurisdicţii decât acea unde se află domiciliul părţilor implicate (de obicei în accidentele marine). În toate cazurile de acest fel toate eforturile de conciliere în afara judecăţii sunt epuizate, în beneficiul tuturor părţilor implicate, cum ar fi motivele psihologice ale părţii vătămate, motive de publicitate, motive economice, potrivirea în timp (de exemplu justiţia întârziată este justiţie negată) etc. În majoritatea cazurilor de vătămare corporală rolul martorilor experţi cum sunt medicii are un rol de pivot pentru rezultatul final al cazului.

Legea Sportului

Acest domeniu al specialităţii de drept este, în esenţă, o ramură a dreptului contractual. Se ocupa cu o serie de probleme juridice care gravitează in jurul necesităţilor juridice a sportivilor profesionişti. Aceste necesităţi speciale decurg din probleme de imigraţie (după cum s-a explicat mai sus), din contracte cu cluburi de fotbal, cluburi de baschet, sau alte cluburi sportive, contracte de management, acorduri de asigurare, contracte de publicitate cu diferiţi sponsori, etc. În mod firesc s-ar putea de asemenea implica şi litigiilor care decurg din conflictele sau dezacordurile dintre părţile contractuale. Serviciile noastre juridice profesionale pot proteja atât interesele atleţilor, cât şi interesele agenţilor de publicitate, a cluburilor, a managerilor, a societăţilor de asigurări etc.

Legea cu privire la neglijenţa profesională

Aceasta implică acţiuni ce decurg din prejudiciile apărute în cursul executării operaţiunilor de zi cu zi de către persoanele care lucrează în cadrul unui profesii, adică medicii în realizarea intervenţiilor chirurgicale, contabilii şi auditorii certificaţi în încheierea controlul de audit şi prezentarea raporturilor finale, profesioniştii juridici în executarea cu sârguinţă a datoriei lor în desfăşurarea serviciilor acordate clienţilor acestora, etc. O condiţie prealabilă în acest tip de acţiuni este cauzarea daunelor oamenilor sau proprietăţii.

Litigiul penal

Biroul nostru de obicei face faţă diferitelor cazuri penale care implică infracţiuni, cum ar fi toate tipurile de încălcări ale traficului rutier, emiterea de cecuri neacoperite, furt, comenzi de datorie penală, calomnia, defăimarea, daune penale, acte de asalt, etc.

Proprietatea intelectuală

Aceasta implică în principal apărarea părţilor acuzate de presupusa încălcare a drepturilor de autor a Microsoft software. Mai poate implica şi elaborarea de diverse declaraţii de confidenţialitate, precum şi drepturi de autor în ceea ce priveşte declaraţiile de proprietate intelectuală. În cele din urmă ar putea implica înregistrarea mărcilor comerciale şi altor proprietăţi intelectuale, cum ar fi invenţiile.

Tehnologia informaţională şi dreptul despre internet

Aceasta este un domeniu al dreptului în evoluţie ce implică obligaţii, drepturi, responsabilităţi şi răspunderi ale părţilor în efectuarea tranzacţiilor economice electronice şi pe internet. Aceasta implică, de asemenea, acţiunile în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de autor şi furtul drepturilor de autor de programe-control. Biroul nostru este extrem de specializat în acest domeniu îngust de drept şi a fost deschizător de drumuri în furnizarea, prezentarea, depunerea, provocarea dovezilor aduse în faţa judecăţii de către experţi. Noi acţionăm atât în calitate de avocaţi, precum şi în calitate de experţi. Noi am iniţiat depunerea de dovezi electronice generate de un computer în faţa judecăţii. Am provocat cu succes credibilitatea a numeroşi experţi în domeniul tehnologiilor informaţionale ai poliţiei din Cipru. Putem afirma cu încredere că ne putem ocupa de cele mai complexe cazuri în domeniul tehnologiei informaţiei dreptului despre internet.

Insolvabilitatea şi dreptul bancar

Acesta implică diverse aspecte ale dreptului bancar, inclusiv, dar nu limitat la drepturile şi responsabilităţile care decurg din emiterea de garanţii bancare, poziţia garanţilor în diverse împrumuturi şi / sau acorduri de leasing, poziţia de insolvabilitate şi dispoziţii generale privind falimentul, acorduri despre împrumuturi, ratele dobânzilor, credite ipotecare, obligaţiile şi responsabilităţile instituţiilor bancare cu privire la măsurile şi procedurile de a informa potenţialii garanţi şi / sau debitori despre angajamentelor lor, acţiunile împotriva debitorilor, directivele europene privind protecţia consumatorilor, Ombudsman banking etc. De asemenea, acoperă toate aspectele legate de lansarea către judecată a procedurilor de insolvabilitate împotriva unei persoane, de lichidare a proprietăţii acesteia, lichidări obligatorii, etc. Aceste servicii juridice sunt realizate în strânsă cooperare cu Birourile de înregistrare a companiilor şi Perceptorul veniturilor din Cipru, precum şi Oficiul Cadastral din Cipru.

Testarea şi administrarea bunurilor/proprietăţilor

Acest lucru implică de administrare a patrimoniului unei persoane decedate, sau a patrimoniului unei persoane cu handicap, după cum este prevăzut de lege. Consideraţii generale includ rezolvarea problemelor cum ar fi determinarea finită a numărului de proprietari legali ai bunurilor persoanei decedate, adică a moştenirii, cota-parte legală de moştenire a fiecăruia, luarea în consideraţie a legalităţii oricărei moşteniri, executarea prevederilor moştenirii , rezoluţia cu privire la orice problemă jurisdicţională, aplicaţii în judecată pentru problema în cauză, etc. În ceea ce priveşte administrarea bunurilor persoanelor cu handicap, consideraţiile generale includ: depunerea în judecată a tuturor documentelor medicale justificative necesare; pregătirea bună a stării conturilor de bunuri ale persoanei cu handicap; selectarea celei mai potrivite persoane(sau a câtorva persoane) să acţioneze în calitate de administrator; şi prevederea mijloacelor pentru întreţinerea / bunăstarea persoanei cu handicap, precum şi a altor persoane aflate la întreţinerea persoanei cu handicap.

Impozitarea

Acest lucru implică elaborarea celui mai eficient plan de impozitare în administrarea unei proprietăţi. Este un domeniu specializat de drept şi implică mai degrabă cunoştinţe de contabilitate, precum şi cunoaşterea sistemului de impozitare al Uniunii Europene şi al altor ţări non-europene. Se impune, de asemenea, o bună cunoaştere a dreptului companiilor, precum şi dreptul corporaţiei. Biroul nostru de avocaţi lucrează în colectiv cu renumiţi contabili publici certificaţi autorizaţi din Cipru. De asemenea suntem intr-o bună interacţiune cu birouri guvernamentale ale Republicii Cipru, în particular cu departamentul de venituri interne.

Trusturi

Acesta este un domeniu de drept foarte specializat şi implică administrarea patrimoniului unei persoane în viaţa (testator) de către un grup de mandatari pentru beneficiului mandatarului, sau pentru beneficiul unei terţe persoane, sau pentru beneficiul mandatarului şi a unei terţe persoane, deopotrivă. Trusturile pot fi create la nivel local în Cipru, sau acestea pot fi de formă internaţională. Înaintea de a ne angaja în înfiinţarea unui trust este necesară cunoaşterea în profunzime a resurselor financiare ale fondului acestuia. Mai mult decât atât, este necesară o bună relaţie de colaborare, precum şi o înţelegere în profunzime a nevoilor speciale şi preocupărilor unui testator în vederea protejării intereselor acestuia în cel mai bun mod posibil.

Amiralitate / Drept maritim

Acesta este un domeniu de drept extrem de specializat şi diversificat care implică prin succesiune şi probleme jurisdicţionale şi legale complexe. Suntem specializaţi atât în reclamaţiile ce parvin de pe uscat, de obicei dispute pe baza contractelor, cât şi în reclamaţiile ce parvin din rezultatul disputelor pe apă; toate pot implica contracte de vânzare-cumpărare, navlosire pe termen, şi asigurări contra coliziunilor, întemeieri, deteriorare a mărfurilor în traseu, răspunderea hamalilor din port, etc.
Suntem instruiţi să iniţiem regulat acţiuni în justiţie pentru arestarea navelor în Grecia şi / sau în Cipru, acţiuni de schimbare a managementului navei, acţiuni de cerere a despăgubirilor, etc. Putem furniza o gamă completă de servicii în ce priveşte problemele de amiralitate / transport naval maritim, după cum urmează:

 • A. Constituirea companiilor maritime (navale) / grupului de companii de transport maritim;
 • B. Pregătirea opiniilor juridice cu privire la cel mai bun mod de organizare / re-organizare a unui grup / consorţiu de transport maritim;
 • C. Înregistrare unei nave nou-construite, sau a unei nave la mâna a doua în Cipru la Registratorul navelor din Cipru sub amiralitatea cipriotă;
 • D. Pregătirea documentelor care înregistrează schimbarea proprietarului la vânzarea unui vapor pentru vânzarea-cumpărarea navelor maritime;
 • E. Pregătirea asigurării navelor maritime folosind brokeri de asigurări ale unor companii cu renume din Germania şi din Marea Britanie;
 • F. Pregătirea / examinarea acordurilor contractelor de navlosire;
 • G. A duce la bun sfârşit aranjamentele despre gestionarea navei, cum ar fi formarea echipajului, aprovizionarea cu piese de schimb, etc.

Scopul nostru este de a fi capabili să oferim o gamă completă de servicii juridice şi de reprezentare de înaltă calitate în domeniul transportul maritim.

Dreptul transportului

Acesta este un domeniu de drept în care biroul nostru de avocaţi este specializat la nivel înalt. Aceasta implică în principal transportul terestru transfrontalier de mărfuri (cu autocamioanele). Suntem în măsură să oferim sfaturi profesionale cu privire la modul de stabilire a celor mai eficiente structuri juridice, în scopul de a facilita acest domeniu de afaceri, de a minimiza cheltuielile, de a izola şi neutraliza complicaţiile juridice şi a maximiza profitabilitatea.

Dreptul Uniunii Europene şi Dreptul Internaţional

De vreme ce Cipru este un membru al Uniunii Europene, biroul nostru este angajat în menţinerea şi actualizarea cunoştinţelor sale, precum şi armonizarea cu aquis-ul comunitar în cadrul şi domeniul de aplicare al serviciilor juridice profesionale oferite clienţilor noştri. În calitate de normă, acţiunile de acest gen implică de obicei aplicarea legii pe verticală şi implică acţiuni împotriva statelor. Biroul nostru a dobândit experienţă în probleme cum ar fi iniţierea unor acţiuni în justiţie într-un stat altul decât Cipru, drept particularităţi de reclamaţie din afara jurisdicţiei Ciprului, executarea dispoziţiilor Curţii Europene securizate în instanţele Ciprului, etc.

Dreptul Arbitrajului

Aceasta implică rezolvări de situaţii înafara judecăţii prin diverse modalităţi şi metode, cum ar fi arbitrajul, medierea, etc. Arbitrajul este extrem de important în cazuri în care executarea la timp este esenţială, cum ar fi în transportul maritim sau în proiectele de construcţii şi în anumite cazuri specializate ale acordurilor de vânzare-cumpărare. Arbitrajul ar putea fi o modalitate de rezolvare mult mai rapidă a neînţelegerilor între părţi, în special pe plan internaţional, deşi nu neapărat mai ieftină decât litigiul.

Copyright © 2005 - 2016 Neophytou & Neophytou Law Office - Nicosia, Cipru. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea parţială sau în totalitate, fără permisiune prealabilă scrisă, este strict interzisă.