• Neophytou & Neophytou Law Office
  • Neophytou & Neophytou Law Office
  • Neophytou & Neophytou Law Office

Neophytou & Neophytou LLC | Nicosia - Cyprus | Lawyers | Associates

CIPRU

Cyprus

Suntem asociaţi cu o serie de firme de contabilitate respectabile de dimensiuni medii din Cipru, care ne furnizează circa 40% din clientela noastră. Noi, prin urmare, suntem în măsură să furnizăm servicii contabile (prin intermediul asociaţilor noştri), precum si servicii juridice, prin biroul nostru de avocaţi Mai mult decât atât, lucrăm zilnic cu profesionişti, mai degrabă decât cu clienţi nesiguri, care asigură un standard şi un nivel înalt al serviciilor prestate clienţilor noştri. Suntem, de asemenea, în relaţie cu profesionişti legali din toate regiunile Ciprului (Limassol, Larnaca, Paphos Famagusta şi Paralimni) cu care facem schimb de cunoştinţe şi experienţă în diverse domenii ale dreptului, în scopul de a oferi o soluţie mai cuprinzătoare şi aprofundată pentru problemele speciale ale clienţilor noştri.

GRECIA

Hellas

Suntem asociaţi cu un birou de avocaţi stabil, precum şi cu o companie de management naval din Pireu, Grecia, care are angajaţi mai mult de 10 avocaţi. Acest lucru ne permite de a ajuta clienţii din Grecia, sau clienţii locali şi internaţionali ce au necesităţi legale speciale în Grecia, precum în Cipru. Aceste interese sunt concentrate în principal în jurul operaţiilor de transport maritim, de creare / sau de gestionare a companiilor de transport maritim. Suntem, de asemenea, în relaţie cu alte birouri de avocaţi din Grecia, în Atena, în Salonic şi în Creta.

MAREA BRITANIE

United Kingdom

Ne sunt asociate o serie de firme de contabili din Regatul Unit, precum si firme de consultanţi juridici. Acest lucru ne permite să oferim servicii legale mai bune şi mai cuprinzătoare clientelei noastre internaţionale, precum şi celei locale. Suntem de asemenea asociaţi cu companii din Londra, ce se ocupă de gestionarea proprietăţii, care ne ajută în domenii precum cele imobiliare, de gestionare a proprietăţii, trusturi etc. Suntem, de asemenea, în contact direct cu bănci, companii de asigurare şi navlositori care permit facilitarea gestionării de servicii către clienţii noştri.

STATELE UNITE ALE AMERICII (SUA)

United States of America (USA)

Menţinem o bună relaţie de colaborare cu avocaţi din SUA (New York NY (Long Island), Chicago IL, Peoria IL, Cincinnati OH, Los Angeles CA, Houston TX, Boston MA, şi în statul Delaware). Cu ajutorul asociaţilor noştri demni de respect şi încredere, noi putem presta servicii juridice de înaltă calitate în cazul disputelor ce ţin de probleme multi-jurisdicţionale, dispute comerciale şi necomerciale; în domenii precum sunt amiralitatea / dreptul maritim, dreptul muncii, dreptul vătămării corporale, administrarea proprietăţii, trusturile internaţionale (Conservatorships), dreptul companiilor şi dreptul imigraţiei.

AFRICA DE SUD

South Africa

Africa de Sud a fost întotdeauna considerată o jurisdicţie „insulară”, având o economie independentă şi bine dezvoltată, o infrastructură solidă a industriilor şi o dominaţie vastă în emisfera de Sud a continentului african. Mai mult decât atât, în Africa de Sud există o comunitate grecească considerabilă care locuieşte acolo în prosperitate. Menţinem un număr de clienţi din Africa de Sud care au nevoie de ajutor în domeniul administrării activelor imobiliare de ordin internaţional, în domeniul organizării interne şi al administrării trusturilor internaţionale, precum şi în elaborarea testamentelor şi efectuarea acţiunilor de succesiune.

ITALIA

Italy

Italia face parte din grupul celor şapte, adică este una din cele mai dezvoltate ţări din punct de vedere industrial. Mulţi dintre clienţii italieni doresc să înregistreze companii cipriote comerciale şi necomerciale să înregistreze bunuri imobiliare în cadrul companiilor cipriote şi să utilizeze spectrul larg de facilităţi bancare oferit de băncile cipriote. Din aceste motive noi menţinem relaţii strânse de colaborare cu avocaţi şi notari din Roma, Milano, Sicilia care ne ajută în materie de Legislaţie imobiliară, a muncii, a comerţului şi a companiei în Italia. Suntem mândri de activitatea noastră la Tribunalul Funcţiei Publice din Roma, unde audiem deseori seminarii şi cursuri cu referire la numeroase aspecte ale Legislaţiei italiene şi, ca un gest de apreciere faţă de clienţii noştri din Italia, situl nostru este tradus şi în limba italiană, începând cu luna august, 2009.

FRANŢA

France

Franţa, alături de Republica Federală Germania, constituie baza Uniunii Europene. Noi oferim servicii juridice pentru afacerile franceze în domeniul Legislaţiei Transportului, a Construcţiilor, a Companiei, a Muncii, al Legislaţiei cu privire la Business şi Comerţ, al Legislaţiei Europene şi al Legislaţiei maritime.

BELGIA

Belgium

Chiar dacă Belgia este considerată capitala Europei, iar oraşul Bruxel este privit drept oraşul-capitală a Europei, Belgia mai este şi un semnificativ centru turistic şi industrial. Noi menţinem o relaţie strânsă de colaborare cu companii belgiene şi olandeze din domeniul turistic şi cel al industriei maritime / şantierelor navale. Suntem în măsură să oferim servicii juridice în domeniul Legislaţiei Muncii / al Legislaţiei Europene, al Legislaţiei Contractuale, al Legislaţia privind societăţile comerciale şi al Dreptului Bancar. Mai mult decât atât, am vizitat de numeroase ori Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) în Bruxel în procesele duse împotriva Turciei pentru invazia militară ilegală din 1974 împotriva Ciprului, privând atunci peste 200,000 de refugiaţi greci de libertatea de a se bucura de proprietăţile lor aflate în Cipru şi ocupate în mod ilegal.

ROMÂNIA

Romania

România este o jurisdicţie unde s-a observat un adevărat avânt în domeniul imobiliar în perioada ultimului deceniu. Noi am conştientizat necesitatea reprezentării locale pentru clienţii internaţionali din România şi am instituit astfel asociaţii cu avocaţi greci care operează în România.

ISRAEL

Israel

Graţie relativei apropieri şi asemănări, sistemului bancar stabil şi a sistemului favorabil de impozitare, un număr din ce în ce mai mare de oameni de afaceri israelieni preferă Republica Cipru în calitate de sediu pentru afacerile lor. Acest lucru le permite să opereze în spaţiul european, în aceeaşi măsură în care le permite să se bucure de numeroasele beneficii de ordin fiscal din cadrul legislativ al Ciprului. Noi oferim servicii juridice de înaltă calitate unui număr de societăţi capitaliste, menţinându-le cheltuielile la minimum absolut.

MOLDOVA

Republic of Moldova

Moldova este o jurisdicţie din Europa de Est unde, prin tradiţie, s-au format relaţii de prietenie foarte strânse, datorate legăturii istorice dintre Imperiul Rus şi poporul grecesc care se zbuciuma să-şi obţină independenţa de sub turcii otomani. Moldova dispune de un sistem de impozitare competitiv şi serveşte drept punte spre piaţa rusească, ucraineană şi românească. Noi menţinem o puternică legătură de afaceri la nivel corporativ, care ne permit să prestăm servicii juridice comprehensive clienţilor noştri.

FEDERAŢIA RUSĂ

Russian Federation

De la căderea fostei Uniuni Sovietice, Rusia s-a dovedit a fi una dintre cele mai promiţătoare pieţe capitaliste, având investiţii importante în Cipru, atât în domeniul bancar, cât şi în cel al activităţilor comerciale. Suntem asociaţi cu o serie de firme de contabili care oferă servicii de contabilitate clienţilor noştri din Rusia ce operează în Cipru. Funcţia noastră se concentrează în principal pe constituirea companiilor şi pe furnizarea serviciilor juridice, consultanţa despre gestionare, planificarea impozitării, administrarea proprietăţilor, trusturi internaţionale, etc. De asemenea, menţinem o relaţie viabilă cu avocaţii ruşi, în rezolvarea anumitor cazuri de dispute contractuale în tribunalele din Cipru.

UCRAINA

Ukraine

Ucraina s-a dovedit a fi un pământ fertil pentru dezvoltarea comerţului internaţional. Avem un număr de clienţi ucraineni, cărora, de obicei, le satisfacem solicitările pentru cererile de primire a unui credit bancar, precum şi întreţinerea societăţilor comerciale şi redactarea diverselor instrumente juridice.

BULGARIA

Bulgaria

Menţinem contacte cu profesionişti din Bulgaria, precum şi din alte ţări din Europa de Est. În principal, oferim servicii corporative, cum sunt înfiinţarea companiilor, administrarea şi gestionarea companiilor sub statutul juridic al directorilor numiţi şi al acţionarilor; consultaţii cu privire la achiziţionarea de bunuri imobiliare, precum şi cu privire la planificarea fiscalităţii şi al proprietăţilor.

SERBIA

Serbia

Menţinem relaţii de colaborare excelente cu profesionişti din Serbia, care ne permit să oferim servicii legale în diferite domenii de drept, inclusiv dreptul comercial, dreptul contractual, dreptul de afaceri, şi nu numai. De asemenea oferim servicii corporative, cum sunt înfiinţarea companiilor, administrarea şi gestionarea companiilor sub statutul juridic al directorilor numiţi şi al acţionarilor.

BRAZILIA

Brazil

Brazilia este una dintre cele mai bogate ţări în ce priveşte resursele naturale, precum produsele de oţel, produsele agricole, produsele lactate, dar şi produse industriale. Menţinem relaţii bune de colaborare cu profesionişti în domeniul juridic din Recife, Rio De Janeiro, Brasilia şi Sao Paolo care se pot adapta la nevoile speciale ale clienţilor noştri, incluzând şi pe cele ce ţin de prprietatea imobiliară în Brasilia.

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Germany

Germania se află în inima Uniunii Europene şi multe produse şi servicii trec pe teritoriul Germaniei înainte de a ajunge la destinaţia lor finală. Noi menţinem contacte cu avocaţi profesionişti germani, cum sunt Rechtsanwalts - Steuerberaters şi avem de a face cu dispute comerciale în furnizarea transfrontalieră de bunuri şi servicii. De asemenea oferim servicii corporative, cum sunt înfiinţarea companiilor, administrarea şi gestionarea companiilor sub statutul juridic al directorilor numiţi şi al acţionarilor. Acest lucru permite germanilor să se folosească din plin de sistemul preferenţial de impozitare al Ciprului, în acelaşi timp continuând să-şi desfăşoare activităţile în Germania şi în alte ţări europene.

IRAK

Iraq

Din cauza atacului militar, a invaziei, ocupaţiei şi a distrugerii infrastructurii şi ierarhiei sociale din Irak de către S.U.A. / NATO, mulţi refugiaţi irakieni, de descendenţă arabă şi palestiniană, în special, îşi caută refugiul în Cipru. Noi prestăm servicii juridice în domeniul Legislaţiei de imigrare, al Legislaţiei imobiliare şi al Legislaţiei muncii.

IRAN

Iran

În ultimii ani piaţa şi economia iraniană şi-a demonstrat capacitatea de a se dezvolta şi extinde dincolo de limitele Golfului Persic. Un număr din ce în ce mai mare de oameni de afaceri iranieni aleg Ciprul ca bază pentru afacerea lor, mai ales deoarece consideră Ciprul drept punte spre Europa. Noi menţinem relaţii de colaborare cu un număr din ce în ce mai mare de clienţi iranieni şi oferim servicii juridice, precum fondarea companiei, transferuri, servicii juridice legate de Dreptul contractual, de Legislaţia imobiliară, de Legislaţia cu privire la imigrare, Legislaţia muncii, fuziuni şi achiziţii, etc.

HONG-KONG - REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Hong-Kong - People's Republic of China

Exporturile Chinei sunt foarte mari şi multe dintre companiile de export ale Chinei funcţionează în Hong-Kong. Hong-Kong dispune de un sistem bancar excelent şi de un sistem juridic care decurge din legile universal-acceptate ale Legislaţiei Engleze. Noi menţinem legături puternice şi relaţii de colaborare foarte bune atât cu avocaţii chinezi, cât şi cu avocaţii şi contabilii englezi care operează în Hong-Kong, cooperând cu ei în domenii ce ţin de înfiinţarea companiilor, cercetarea lor, elaborarea contractelor comerciale internaţionale, elaborarea acordurilor de navlosire, etc. Oferim servicii juridice de înaltă calitate unui număr de societăţi, menţinându-le cheltuielile la minimum absolut.

EMIRATELE ARABE UNITE (EAU) - DUBAI - ABU DHABI - BAHRAIN - QATAR

United Arab Emirates (UAE) - Dubai - Abu Dhabi - Bahrain - Qatar

EAU, alături de Qatar şi Bahrain, sunt trei dintre statele ce au prezentat cea mai rapidă dezvoltare a economiei din lume. Aceste spaţii presupun existenţa unui număr mare de oportunităţi de investiţii în multe domenii ale comerţului internaţional. Aceasta face necesară dobândirea şi menţinerea cunoştinţelor practice ale legislaţiei şi reglementărilor de acorduri contractuale, comerciale şi de afaceri. Acest lucru a fost obţinut prin constituirea filialelor directe în Dubai, Abu-Dhabi şi Bahrain.

Copyright © 2005 - 2016 Neophytou & Neophytou Law Office - Nicosia, Cipru. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea parţială sau în totalitate, fără permisiune prealabilă scrisă, este strict interzisă.