• Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija
  • Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija
  • Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija

Neophytou & Neophytou LLC | Nicosia - Cyprus | Lawyers | Associates

Kipar

Kipar

Sarađujemo sa brojnim dobro poznatim, srednje velikim računovodstvenim firmama na Kipru koje nam obezbjeđuju 30% naše klijentele. Stoga, mi smo u poziciji da pružimo računovodstvene (preko naših saradnika) kao i pravne usluge preko naše advokatske kancelarije. Štaviše, radimo obimno i na svakodnevnoj bazi sa radnim stručnjacima, radije nego sa nestručnim klijentima, što obezbjeđuje visok standard i nivo usluga koje se pružaju našim klijentima.

Takođe sarađujemo sa pravnim stručnjacima u svim distriktima na Kipru (Limasol, Larnaka, Pafos i Farmagusta - Paralimni) sa kojima delimo znanje i ekspertizu u raznim područjima prava kako bi obezbjedili što obimnije i temeljno pravno rješenje za posebne potrebe naših klijenata.

Grčka

Grčka

Sarađujemo sa afirmisanim advokatskim kancelarijama kao i sa kancelarijom brodske uprave u Pireju, Grčka koja zapošljava više od 10 advokata. Ovo nam omogućava da olakšamo klijentima koji dolaze iz Grčke, ili lokalnim i međunarodnim klijentima sa posebnim pravnim potrebama u Grčkoj kao i na Kipru. Ovi interesi su uglavnom fokusirani oko brodskih aktivnosti i pristupa i/ili aktivnostima brodskih kompanija.

Takođe smo povezani sa drugim advokatskim kancelarijama u Grčkoj, Ateni, Solunu i Kritu.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Ujedinjeno Kraljevstvo

Sarađujemo sa brojnim računovođama i računovodstvenim firmama u Ujedinjenom Kraljevstvu kao i sa advokatskim kancelarijama. Ovo nam omogućava da ponudimo bolje i obimnije pravne usluge našim međunarodnim kao i našim lokalnim klijentima. Takođe sarađujemo sa kompanijama o upravljanju imovinom u Londonu koje nam mogu olakšati u oblastima prava kao što su nekretnine, upravljanje nekretninama, trust, itd. Takođe direktno komuniciramo sa bankama, kompanijama za pomorsko osiguranje i iznajmljivanje brodova u Londonu, koje nam omogućava da olakšamo usluge upravljanja brodom našim klijentima.

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Održavamo dobre radne odnose sa advokatima u SAD-u (Njujork - Long Ajland, Čikago IL, Peoria IL, Sinsinati OH, Los Anđeles CA, Hjuston TKS, Boston MA, i u državi Delaver). Preko naših jako poštovanih i pouzdanih saradnika u mogućnosti smo da pružimo visoko kvalitetne usluge u raznim juridikcijama, trgovinskim i ne trgovinskim pravnim sporovima, u područjima prava kao što je pomorsko pravo, radno pravo, pravo o ličnim povredama, upravljanje imovinom, međunarodni trust, privredno pravo i imigraciono pravo.

Južna Afrika

Južna Afrika

Južna Afrika se oduvek smatrala kao “ostrvska” jurisdikcija, sa snažnom i nezavisnom ekonomijom, solidnom industrijskom infrastrukturom i snažnim uticajem na južnoj hemisferi afričkog kontinenta. Nadalje, Južna Afrika očuvava značajnu grčku zajednicu koja živi tamo sa napretkom. Mi sarađujemo sa brojnim klijentima iz Južne Afrike sa posebnim potrebama u međunarodnom upravljanju nekretninama i imovinom, uspostavljanje i upravljanje ofšor međunarodnim trustovima kao i izradu testamenta i potvrđivanje testamenta.

Italija

Italija

Italija je jedna od 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta u kojoj egzistiraju mnoge multinacionalne kompanije. Mnogi italijanski klijenti žele registrovati na Kipru trgovinske i ne trgovinske kompanije, registrovati kompanije za nekretnine i imovinu na Kipru i iskoristiti obimne kiparske bankarske mogućnosti. Iz ovog razloga održavamo dobre radne odnose sa advokatima i notarima u Rimu, Milanu i Siciliji koji nam pomažu sa nekretninama, radnom, trgovinskom i privrednom pravu u Italiji. Ponosni smo što radimo u Građanskom Tribunalu Rima gde takođe često posjećujemo seminare i kurseve o raznim aspektima italijanskog prava. Zbog povećanog broja italijanskih klijenata i kao gest zahvalnosti prema našim poštovanim italijanskim klijentima, naša internet stranica je prevedena na italijanski jezik od avgusta 2009.

Francuska

Francuska

Francuska, zajedno sa Nemačkom, čini suštinu Evropske Unije. Mi nudimo pravne usluge francuskim preduzećima u oblasti transportnog prava, konstrukcionog prava, privrednog prava, poslovnog i trgovinskog prava, ugovornog prava, radnog prava, prava EU i pomorskog prava.

Belgija

Belgija

Iako se Belgija smatra središtem Evrope a Brisel glavnim gradom, Belgija je takođe značajan turistički kao i industrijski centar. Održavamo dobre radne odnose sa belgijskim kao i sa holandskim kompanijama u turističkoj i pomorskoj industriji i brodogradnji. Mi smo u poziciji da pružimo visoko kvalitetne pravne usluge u područjima radnog prava, prava EU, ugovornog prava, privrednog prava i bankarskog prava.
Štaviše, posetili smo Evropski Sud za ljudska prava u Briselu bezbroj puta u tužbama protiv Turske zbog njene nezakonite vojne invazije 1974. godine i kontinuirane okupacije protiv Kipra, čime je onemogućila da 200,000 grčkih izbeglica uživa u svojoj imovini na ilegalno okupiranom delu Kipra.

Rumunija

Rumunija

Rumunija je jurisdikcija u kojoj je uočen procvat nekretnina u prethodnoj deceniji. Mi smo prepoznali potrebu za lokalnim zastupanjem međunarodnih klijenata iz Rumunije i zato smo uspostavili saradnju sa grčkim advokatima koji rade iz Rumunije.

Izrael

Izrael

Zbog relativne blizine, stabilnog bankarskog sistema i povoljnog poreskog sistema, Kipar je poželjan za sve veći broj izraelskih preduzeća koji im služi kao njihova baza. Ovo im omogućava da posluju na Evropskom tlu kao i da uživaju mnoge poreske olakšice ponuđene u okviru kiparskog pravnog okvira. Mi nudimo visoko kvalitetne pravne usluge brojnim preduzetnicima držeći njihove troškove na apsolutnom minimumu.

Republika Moldavija

Republika Moldavija

Moldavija je jurisdikcija u Istočnoj Evropi za koju postoje tradicionalno jake prijateljske veze zbog istorijske povezanosti između ruskog carstva i grčkog naroda i njihove borbe da se oslobode od Otomanskih Turaka. Moldavija ima vrlo konkurentan poreski sistem koji služi kao ulaz za rusko, ukrajinsko i rumunsko tržište. Mi održavamo jake poslovne veze u Moldaviji na korporativnom nivou, koje nam omogućavaju da pružimo obimne pravne usluge našim klijentima.

Ruska Federacija

Ruska Federacija

Nakon pada bivšeg Sovjetskog Saveza, Rusija je pokazala da je jedno od kapitalističkih tržišta koje se najbrže razvija i najviše obećava sa značajnim investicijama na Kipru, kako u bankarskom tako i u trgovinskom sektoru. Mi smo povezani sa brojnim računovođama i računovodstvenim firmama koje nude računovodstvene usluge ruskim klijentima koji posluju sa Kipra. Naša funkcija se uglavnom fokusira na osnivanje kompanija i pružanje pravnih usluga u odnosu na konsultacije o pravnom upravljanju, npr., planiranje oporezivanja, upravljanje imovinom, međunarodni trust, itd. Takođe održavamo radne odnose sa ruskim advokatima koji vode slučajeve ugovornih sporova pred sudovima Kipra.

Ukrajina

Ukrajina

Ukrajina je postala plodno tlo za razvijanje međunarodne trgovine. Mi radimo sa brojnim klijentima iz Ukrajine kojima uobičajeno izlazimo u susret što se tiče zahteva za bankarski kredit, održavanje kompanija i izradu raznih pravnih instrumenata.

Bugarska

Bugarska

Održavamo kontakte sa radnim profesionalcima iz Bugarske, kao i drugih zemalja Istočne Evrope. Uglavnom nudimo korporativne usluge kao što je osnivanje i upravljanje kompanijama pod pravnim statusom postavljenih direktora i imenovanih akcionara, savetovanje u sticanju nekretnina, kao i planiranju poreza i imovine.

Srbija

Srbija

Održavamo odlične kontakte sa radnim kolegama iz Srbije koje nam omogućavaju da pružimo pravne usluge u raznim oblastima prava, uključujući, ali se ne ograničavajući na trgovinsko, poslovno i ugovorno pravo. Takođe nudimo korporativne usluge kao što je osnivanje i upravljanje kompanijama pod pravnim statusom postavljenih direktora iii imenovanih akcionara.

Brazil

Brazil

Brazil je jedna od najbogatijih zemalja u prirodnim resursima uključujući čelik, agrikulturalne i mlečne proizvode kao i industrijske proizvode. Brazil je takođe jedna od vodećih zemalja u primeni i istraživanju kozmetičke hirurgije. Održavamo dobre radne odnose sa pravnim stručnjacima u Resifeu, Rio De Žaneiru, Braziliji i Sao Paolu koji mogu izaći u susret posebnim potrebama naših klijenata, uključujući predaju nekretnina u Braziliji.

Nemačka

Njemačka

Nemačka je u samom jezgru Evropske Unije i mnogi proizvodi i usluge prelaze preko nemačkog tla pre nego što stignu na svoje konačno odredište. Održavamo kontakte sa radnim stručnjacima kao i sa Nemačkim Rechtsanwalts - Steuerberaters (advokatima) i bavimo se trgovinskim sporovima u prekograničnom prometu robe i usluga. Takođe nudimo korporativne usluge kao što je osnivanje i upravljanje kompanijama pod pravnim statusom postavljenih direktora i imenovanih akcionara. Ovo omogućava Nemcima da u potpunosti iskoriste povlašćeni poreski sistem Kipra, dok u isto vrijeme nastavljaju da posluju u Nemačkoj i drugim zemljama Evrope.

Irak

Irak

Zbog vojnog napada, invazije, okupacije i destrukcije iračke infrastructure od strane SAD/NATO i socijalne hijerarhije, mnoge iračke izbeglice, većinom arapskog i palestinskog porijekla, traže sklonište na Kipru. Mi pružamo pravne usluge u oblastima imigracionog prava, prava nekretnina i radnog prava.

Iran

Iran

Poslednjih godina tržište i ekonomija Irana je pokazala kapacitet da raste i proširuje se izvan granica Persijskog zaliva. Povećani broj poslovnih ljudi iz Irana biraju Kipar kao njihovu bazu, uglavnom iz razloga što smatraju Kipar kao vrata ka Evropi. Održavamo dobre poslovne odnose sa povećanim brojem iranskih klijenata i nudimo pravne usluge kao što je osnivanje kompanije, prenos, ugovorno pravo, pravo nekretnina, imigraciono pravo, radno pravo, spajanje i sticanje, itd.

Hong-Kong – Narodna Republika Kina

Hong-Kong – Narodna Republika Kina

Izvoz Kine je svo vreme na visokom nivou i mnoge kompanije za izvoz Kine su bazirane u Hong Kongu. Hong Kong ima odličan bankarski sistem koji sledi univerzalno prihvaćena pravila engleskog opšteg prava. Mi održavamo jake veze i vrlo dobre poslovne odnose sa kineskim kao i sa engleskim advokatima i računovođama koji posluju iz Hong Konga i sarađujemo sa njima u stvarima kao što su osnivanje kompanije, traženje kompanija, izrada međunarodnih trgovinskih ugovora, izrada ugovora o iznajmljivanju broda (charter-partz contract agreements), itd. Nudimo visoko kvalitetne pravne usluge brojnim preduzetničkim kapitalističkim kompanijama dok u isto vrijeme nastojimo da držimo njihove troškove na krajnjem minimumu.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) - Dubai - Abu Dabi - Bahrain - Katar

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) - Dubai - Abu Dabi - Bahrain - Katar

UAE zajedno sa Katrom i Bahrainom su tri najbrže rastuće ekonomije na svetu. Tamo postoje brojne investicione mogućnosti mnogim međunarodnim preduzetničkim kapitalistima kao i poslovne prilike u mnogim oblastima međunarodne trgovine. Ovo čini neophodnim da se stekne i održi dobro radno poznavanje zakona i pravila trgovinskih, poslovnih i ugovornih sporazuma, uključujući šerijatsko pravo. Ovo se postiže kroz osnivanje direktnih pravnih i poslovnih filijala u Dubaiju, Abu Dabiju, Katru i Bahrainu.

Copyright © 2005 - 2017 NEOPHYTOU & NEOPHYTOU LLC – LAW CHAMBERS - NICOSIA/KYRENIA – FAMAGUSTA – LARNACA – LIMASSOL – PIRAEUS – LONDON. Sva prava zadržana.
Reprodukcija, delom ili u celini bez prethodne pismene dozvole, je strogo zabranjena.