• Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija
  • Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija
  • Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija

Neophytou & Neophytou LLC - Publikacije

By Aphrodite C. Loucaides
Preuzmi PDF | HTML >>>>>

Kazna – Koji ciljevi kazne mogu biti postignuti kroz upotrebu zatvaranja i osuđivanja?

Svi ciljevi kažnjavanja (npr. odmazda, odvraćanje, popravljanje, društvena zaštita) imaju potencijal da se postignu kroz zatvaranje. Međutim, potrebno je pravilno upravljanje sa njima od strane krivičnih sistema širom sveta. Njihovo postizanje zavisi od implementacije efektivne osude, poštovanja saradnje između počinioca, žrtava i zajednice da se izbegnu nepoštene kazne kao i beskorisna i opasna pojačana upotreba zatvora.

By Christos A Neophytou
Preuzmi PDF | HTML >>>>>

Registracija kompanija na Kipru

Troškovi za kompanije/registracija brodova, bankarstvo, fizičko prisustvo, računovodstvo, dodatne usluge, oporezovanje, zapošljavanje i narudžbenice.

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Neaktivne kompanije na Kipru

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

IT pravo na Kipru

Opšta pravna razmatranja kada se upušta u proširenje poslovanja na e-trgovinu koristeći kiparsku infrastrukturu e-trgovine (kiparske banke, kiparsku obradu/potvrdu kreditnih kartica kompanija, kiparski web razvoj kompanija, kiparske kompanije za web hosting).

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Obaveze, dužnosti i odgovornosti zajmodavaca/banaka prema odgovornosti žiranata na Kipru.

Kakav je status kiparskog žiranta kada zajmoprimac ne izvrši novčane obaveze?

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Prenos vlasništva na Kipru, pravne, kao i ekonomske implikacije

Opšti problem kod prenosa vlasništva na Kipru, posebno kod struktura izgrađenih u turističkoj oblasti Kipra.

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Pravni status agenata za nekretnine na Kipru

Uslovi za dobijanje dozvole, naknade, provizije, zahtjevi za povrat PDV-a, socijalno osiguranje, obustave u zemljišnim knjigama, posebni prodajni ugovori nepokretne imovine.

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Registracija trgovinskih vozila na Kirpu

Naknade, EU razmatranja, itd.

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Carinska i kontrola akciza na Kipru: Od pravnog do poslovnog nivoa, …, i više!

Poreske dažbine na uvoz, PDV, privremeno skladištenje, osiguranje, ponovni izvoz, roba u tranzitu, brodski rezervni dijelovi, itd.

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Pravni status zakupaca na Kipru

Ugovori o zakupu, kontrole zakupa, “Zakupci iz pakla”, iseljenja, itd.

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Sudski postupak na Kipru Vs. Sudski postupak u Britaniji: Razlike i sličnosti

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Sudski postupak na Kipru Vs. Sudski postupak u Britaniji: Razlike i sličnosti

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Razvoj sudskog postupka na Kipru

Otomanska vladavina (1571-1878) – Otomanska zakonska pravila o zemlji, kolonijalne godine (1878-1960) - Britanski CLR, godine nezavisnosti (1960-2004) – Konačno usvajanje grčkog jezika, pristupanje Kipra EU (2004-do danas).

By Christos A Neophytou
Preuzmi >>>>>

Kritička pravna analiza predloženog UN Ananovog plana za rešavanje kiparskog problema

By Christos A Neophytou
Read more >>>>>

Vladavina Zakona. Faktički i pravni uzroci kiparskog problema.

By Christos A Neophytou
Read more >>>>>

Analiza definicije krađe, kako je izloženo u Zakonu o krađi iz 1968. donešenog od strane britanskog parlamenta.

Copyright © 2005 - 2017 NEOPHYTOU & NEOPHYTOU LLC – LAW CHAMBERS - NICOSIA/KYRENIA – FAMAGUSTA – LARNACA – LIMASSOL – PIRAEUS – LONDON. Sva prava zadržana.
Reprodukcija, delom ili u celini bez prethodne pismene dozvole, je strogo zabranjena.