• Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija
  • Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija
  • Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija

Neophytou & Neophytou LLC - Vesti kompanije

Krivični slučaj pred Okružnim sudom Limasola br. 22313/13 Direktor odeljenja za ribarstvo v. Constantinos Leonidou i dr. - 19.4.2016.

Zastupali optužene.
Oslobođenje 4 optužena od krivične tužbe za nezakonit ribolov sa podvodnom puškom.

RSlučaj izdavanja kontrolne table pred sudom u Famagusti br. K5/2011 K.K. EXTREME ENTERTAINMENT LIMITED v. B & P MICHAEL ESTATES DOO - 28.01.2016.

Zastupali tužioce.
Uspeli u smanjivanju nivoa mjesečne rente u zabavnoj ustanovi (baru) u turističkoj oblasti Aja Napi sa €3,588.- na €1,425.- retroaktivno od 7.4.2011.

Gđica Nasia Sergiou se pridružila našoj Neophytou & Neophytou DOO advokatskoj kancelariji kao pripravnik u parničnom odeljenju u Nikoziji. - 12.10.2015.

 

Slučaj hijerarhijskog regresa pred Vrhovnim sudom Kipra br. 7/2013 Ocean Reef Properties doo v. Republike Kipar preko 1. Direktora Poreske uprave i/ili Ministarstva finansija - 06.10.2015.

Zastupali tužioce.
Uspjeli u osporavanju opravdanosti PDV odluke, tako da, uspjeli smo obezbjediti povrat PDV-a u iznosu od €70,000.-

Krivični slučaj pred Okružnim sudom u Nikoziji br. 8132/13 Šef policije u Nikoziji v. Enin Fejzaj - 28.9.2015.

Zastupali optuženog.
Oslobođenje optuženog od krivičnih optužbi nanošenja telesne povrede (A.B.H.).

Gđica Aegli Solomontos se pridružila našoj Neophytou & Neophytou DOO advokatskoj kancelariji kao pripravnik u parničnom odeljenju u Nikoziji. - 24.09.2015.

 

Gđica Chrystalla Kantara se pridružila našoj Neophytou & Neophytou DOO advokatskoj kancelariji kao advokat u parničnom odeljenju u Nikoziji.- - 01.09.2015.

 

Slučaj hijerarhijskog regresa pred Vrhovnim sudom Kipra br. 656/2011 šef policije 720 Panagiotis Antoniou v. Republike Kipar preko 1. Ministra pravde i/ili 2. Šefa policije Kipra - 11.9.2014.

Zastupali tužioca šefa policije 720 Panagiotis Antoniou.
Presuda u korist tužioca za kršenje osnovnih ljudskih prava.

Gdin Afxentis Hadjiafxentis se pridružio Neophytou & Neophytou DOO advokatskoj kancelariji kao pripravnik u parničnom odeljenju u Nikoziji. - 01.09.2014.

 

Građanska parnica pred Okružnim sudom u Nikoziji br. 8571/12 USB BANK PLC v. 1. Christakis Koronidis i dr. - 9/4/2014.

Zastupali tužioca banku.
Osigurali sudsku naredbu za sprovođenje sudske odluke u korist tužioca banke a protiv sva tri optužena na način da se oduzima mjesečni iznos od plata optuženih kako bi se izmirio dug.

Gđica Anastasia Ioannou se pridružila našoj Neophytou & Neophytou DOO advokatskoj kancelariji kao pripravnik u parničnom odeljenju u Nikoziji. - 01.09.2013.

 

Registrovali našu advokatsku kancelariju i povezane kompanije kao propisno registrovane i punopravne pružaoce usluga zastupanja kod advokatske komore Kipra u saglasnosti sa zakonom o sprečavanju i suzbijanju aktivnosti pranja novca iz 2007 (br. 188(I)/2007 sa svim amandmanima i sa zakonom o kompanijama administrativnih usluga i povezanim pitanjima iz 2012 (br. 196(I)/2012), sa svim amandmanima. - 31.05.2013.

 

Građanska parnica pred Okružnim sudom u Nikoziji br. 8571/12 USB BANK PLC v. 1. Christakis Koronidis i dr. - 22.4.2013.

Zastupali tužioca banku.
Dobili odluku u korist tužioca banke protiv svo troje optuženih za dug po zajmu.

Radni spor pred sudom za radne sporove u Nikoziji br. 366/2010 NEFELI MISURACA v. FREDERICK UNIVERSITY - 16.4.2013.

Zastupali tužioca.
Dobili odluku u korist tužioca zbog nezakonitog dobijanja otkaza.

Naša advokatska kancelarija se proširuje u Limasolu (privredno kao i parnično odjeljenje) i u Londonu UK (privredno kao i parnično odjeljenje). Ukupna površina svih naših kancelarija (Nikozija, Paralimni, Larnaka, Limasol, Pirej Grčka,London UK) je 600 m2. - 16.4.2013.

 

Gđica Christina Christodoulides se pridružila našoj Neophytou & Neophytou DOO advokatskoj kancelariji kao pripravnik u praničnom odeljenju u Nikoziji. - 18.02.2013.

 

Slučaj hijerarhijskog regresa pred Vrhovnim sudom Kipra br. 1129/2010 Šefa policije 720 Panagiotis Antoniou v. 1. Šefa policije Kipra , 2. Ministar pravde i javnog reda Republike Kipar - 16.05.2012.

Zastupali šefa policije 720 Panagiotis Antoniou.
Dobili presudu u korist tužioca za kršenje osnovnih ljudskih prava.

Pokrenuli novu internet stranicu za našu advokatsku kancelariju i ažurirali podatke koje obuhvata. Jun 2011.

 

Kupovina kompletnog trećeg sprata u ulici Metochiou 49 u Nikoziji, kako bi zadovoljili sve naše profesionalne potrebe. Maj 2011.

Ukupna površina svih naših kancelarija je 350 m2. Ukupna površina svih naših kancelarija, uključujući regionalne kancelarije (Nikozija, Larnaka, Paralimni i Pirej) je 575m2.

Prisustvovanje seminaru održanom u Novinarskoj kući sa temom o novom kiparskom zakonu o amnestiji. Maj 2011.

 

Vođenje slučajeva pomorske hipoteke za naše bankarske klijente. April 2011.

 

Slučaj policijske discipline 7/2010 Šef policije Kiprav. Chief Constable 720 Panagiotis Antoniou - 19.01.2011.

Zastupali optuženog.
Dobili oslobađajuću presudu u korist optuženog šefa policije 720 Panagiotis Antoniou.

Otvaranje parničnog odjeljenja u našoj kancelariji u Larnaci, sa površinom kancelarije od 50m2. Januar 2011.

Parnično odjeljenje u našoj kancelariji u Larnaki je otvoreno, sa površinom od 50 m2. Zajedno sa drugim kancelarijama u Nikoziji (175m2), Paralimniju (85m2), i Pireju (60m2), ukupna površina naših kancelarija je je 370m2.

Vođenje slučaja za priznanje i izvršenje presude Međunarodnog suda za arbitražu u Kijevu, Ukrajina. Oktobar 2010.

Vođenje slučaja za priznanje i izvršenje presude Međunarodnog suda za arbitražu u Kijevu, Ukrajina pred grčkim sudovima, u Tivi u ime naših ukrajinskih klijenata protiv grčke kompanije. Ovaj slučaj je dobijen pred prvostepenim sudom i sada je u toku postupak po žalbi pred Vrhovnim sudom u Atini.

Vođenje slučaja pomorske hipoteke za naše bankarske klijente. Jul 2010.

 

Vođenje složenih slučajeva u vezi privrednog prava. May 2010.

Vođenje složenih slučajeva u vezi sa privrednim pravom, uključujući falsifikovanje, nezakonita sredstva, nezakonito pozajmljivanje od kompanije, gušenje akcionarskih prava, itd.

Postupak pred Okružnim sudom u Nikoziji br. 1847/09 Costas Sofroniou v. Dafnios Eftychiou i dr. - 20.01.2010.

Zastupali optužene.
Dobili pozitivnu odluku kojom su optuženi priznati kao uobičajeni stanari kod vlasnika, u kojem je stanovanje izgubilo svrhu. Slučaj je upućen u kontrolu izdavanja u Nikoziji 114/2010. Optuženi su konačno oslobođeni 26.02.2016 sa presudom troškova u njihovu korist.

Osnivanje odvojenog korporativnog odeljenja naše kancelarije, koje pokriva sve usluge povezane sa kompanijama. Januar 2010.

 

Gđica Georgia Michaelides se pridružila našoj advokatskoj kancelariji kao advokat u parničnom odeljenju u Nikoziji. Decembar 2009.

 

Prisustvovanje specijalizovanom seminaru sa temom određivanje zaposlenih unutar Evropske Unije. Oktobar 2010.

 

Grčko pravo o nekretninama u vezi sa novodonešenim grčkim zakonom o katastru: iz prve ruke iskustvo na ostrvu Krit. Ostrvo Krit – Grčka. 15-26 april 2009.

Pravo o nekretninama i grčki katastar. Radno pravo, ugovorno pravo, EU pravo. Sudski postupci protiv loših dužnika u Grčkoj. Vlasništvo nad zemljom. Registracija zemlje u Grčkoj u ofšor trustu.

Preuzimanje rumunske kompanije od strane kompanije registrovane na Kipru. Luka Konstanta – Rumunija. 10 april 2009.

Privredno pravo. Preuzimanje, sticanje 100% akcija kompanije registrovane u Rumuniji od strane kiparske kompanije sa ograničenom odgovornošću. Prenos raznih sredstava, zaposlenih, itd. Iz rumunske kompanije u kiparsku kompaniju sa ograničenom odgovornošću.

Prisustvovanje osmočasovnom kursu “Kipar kao međunarodni korporativni servisni centar i poređenje sa međunarodnim finansijskim centrima” Lex Act poslovnih i pravnih rešenja. Nikozija - Kipar. 24-25 februar 2009.

U Neophytou & Neophytou advokatskoj kancelariji naši trajni napori su da uvek budemo ispred konkurencije u pružanju najboljih pravnih rešenja za naše klijente. Ovaj kurs je služio kao orijentacija našem osoblju za kvalitatnije obavljanje radnih zadataka i prepoznao Kipar kao međunarodni centar za usluge.

Gđica Viorica Lupascu, BA(Hons) Econ, se pridužila Neophytou & Neophytou advokatskoj kancelariji kao službenik za odnose sa javnošću. Nikozija - Kipar. 19 november 2008.

Gospođica Viorica Lupascu, BA(Hons) Econ, se pridružila Neophytou & Neophytou advokatskoj kancelariji kao službenik za odnose sa javnošću. Gđica Lupascu tečno govori grčki, engleski, ruski, rumunski, francuski, španski, italijanski, bugarski i srpski jezik. Takođe poseduje značajne računovodstvene veštine, koje omogućuju Neophytou & Neophytou advokatskoj kancelariji najoptimalniju internu organizaciju, produktivnost i perfomanse. U isto vrijeme, Neophytou & Neophytou zahtevni klijenti su već zapazili poboljšanje usluge sa usvajanjem brojnih tehnoloških dostignuća u svakodnevnom pružanju usluga. Ovo uključuje skype, internet telefonsku komunikaciju, kancelarijske protokole bez papira, snimanje prenosa informacija, virtuelne private mreže, klijent-server i ftp ustanove odabranim klijentima, itd.

Novo proširenje obima i spektra pravnih i menadžerskih usluga koje obezbeđuje Neophytou & Neophytou Pirej regionalna advokatska kancelarija, u saradnji sa brodskim menadžmentom, opravkom brodova, nekretninama i sa uslužnom kompanijom. Pirej - Grčka. Jul - avgust 2008.

Neophytou & Neophytou Pirej regionalna advokatska kancelarija sarađuje sa izdavačkom kompanijom, kompanijom za brodski menadžment, kompanijom za opravku brodova, kompanijom za nekretnine i advokatskom kancelarijom, te nam je olakšano i vodimo širok spektar slučajeva u mnogim oblastima prava. Ovim kompanijama je olakšano ili su pod direktnom kontrolom Neophytou & Neophytou Pirej regionalnom advokatskom kancelarijom pod centralnom upravom direktno sa Kipra, držeći opšte troškove na minimumu.

Gđica Georgia Ch. Liasides, LLB (Hons) se pridružila Neophytou & Neophytou advokatskoj kancelariji kao pripravnik advokat. Nikozija - Kipar. 23. jun 2008.

Gospođica Georgia Ch. Liasides, LLB (Hons) se pridružila Neophytou & Neophytou advokatskoj kancelariji kao pripravnik advokat. Njene glavne oblasti rada su 1)Pravo o nekretninama, 2) Ugovorno pravo, 3) Kleveta, 4) Patent/Robna marka, 5) Porodično pravo, 6) Radno pravo, 7) EU pravo i 8) Privredno pravo.

Sticanje novog Neophytou & Neophytou sedišta. Nikozija - Kipar. 17 jun 2008.

Neophytou & Neophytou advokatska kancelarija stiče novo privremeno sedište. Novo privremeno sedište je smešteno na prostoru od 175m2 kancelarija u ulici Metochiou 49, 3. sprat, kancelarija 301, Nikozija 1011, Kipar. Sastoji se od 8 odvojenih kancelarija, uključujući recepciju, konferencijsku salu i prostoriju za arhivu/servere/telefon. Privremeno sedište Neophytou & Neophytou advokatske kancelarije će služiti našim potrebama do povlačenja ilegalnih turskih trupa iz okupiranih gradova Kerenja i Famagusta, u kojima se nalazi glavno sedište Neophytou & Neophytou advokatske kancelarije.

Pravo informatičke tehnologije: Oslobađenje od 18 optužbi. KIPAR: Okružni sud u Nikoziji, krivično odeljenje.
Slučaj "Načelnik policije u Nikoziji v. P.S. Tsiakkis doo, Charalambos Tsiakkis C.L.R 17126/06".
Predsjedavajući: sudija O.A. Loizou
Za tužioca: Mrs. Yiallourou, Mrs. Shiapani
Za odbranu: Mr. Christos A. Neophytou
10. jun 2008.

Optuženima je stavljeno na teret 18 optužbi za ilegalno posedovanje i nezakonito distribuiranje kompjuterskih softvera suprotno članovima 2,3,4, 7B, 12, 13, 14(1)(5) and (6), 14A(1)(α)(β)(2), 22 Zakona o intelektualnom vlasništvu Kipra N.59/76 sa amandmanom člana 20 Krivičnog zakona Kipra poglavlje 154.
Thanos A. Neophytou i Christos A. Neophytou su zastupali optužene.
Christos A. Neophytou je osporio kredibilnost svih 5 svedoka tužilaštva uključujući kredibilnost službenika policije Kipra i “ekspertizu” IT eksperta policije Kipra.
Svedoci tužilaštva, uključujući “špijuna” Microsoft korporacije su bili osporeni zahvaljući efektivnom unakrsnom ispitivanju od strane Christos A. Neophytou o tehničkim IT stvarima. Kao posledicu, tužilaštvo nije uspelo da potkrepi slučaj na prvoj instanci za 9 od 18 optužbi za koje su optuženi bili odmah oslobođeni. Odbrana je tada pozvala svoje svedoke.
Nakon pozivanja svojih svedoka i sa jasnom i zaokruženom završnom reči, optuženi su oslobođeni svih 18 optužbi.

Prisustvovanje na Posejdonovoj međunarodnoj izložbi brodova i konferenciji u Pireju, Grčka. Pirej - Grčka. Jun 2008.

Uspostavili smo kontakte i ojačali naše veze sa mnogim klijentima u brodskoj industriji, posebno sa morskim inženjerima, brodovlasnicima, brodskim operaterima, brodskim menadžerima, izdavaocima brodova i davaocima osiguranja za brodove. Prisustvovanje raznim sastancima i događajima brodovlasnika, P&I klubova, itd.

Dalje proširenje obima i spektra pravnih i menadžerskih usluga koje pruža Neophytou & Neophytou advokatska kancelarija, sa osnivanjem Pirej - Grčka kancelarije – specijalizovane za osnivanje kompanija, planiranje poreza, radno pravo, nekretnine, bankarstvo, pomorsko pravo, i druge povezane pravne, računovodstvene i poslovne usluge. Pirej - Grčka. Mart 2008.

Ustanovljena solidna prisutnost u Grčkoj osnivanjem Neophytou & Neophytou Pirej regionalne advokatske kancelarije u srcu poslovne oblasti luke Pirej, Grčka. Neophytou & Neophytou Pirej regionalna advokatska kancelarija se nalazi 11 Sachtouri Street, 2nd Floor, Piraeus 185 36, Hellas, nasuprot grčke pravoslavne crkve Svetog Nikole i sa pogledom na more u luci Pirej. Neophytou & Neophytou Pirej regionalna kancelarija može biti kontaktirana na Tel: +30 210 45 17 544, Faks: +30 210 45 18 890, ili email piraeus@neophytou-law.com Neophytou & Neophytou regionalna advokatska kancelarija ima za cilj da ponudi osnivanje međunraodnih kompanija u jurisdikcijama kao što su država Delaver SAD, Belize Centralna Amerika, Britanska Djevičanska Ostrva, Hong Kong, Grčka/N89/67, Kajmanska Ostrva, Kipar, i dr., upravljanje međunarodnim kompanijama, registracija brodova/jahti, pomorsko osiguranje i pomorske usluge iznajmljivanja, usluge upravljanja brodom, usluge opravke brodova, međunarodni trustovi, međunarodno planiranje poreza, međunarodni ugovori, ugovori o nekretninama tehničko administrativne i pomoćne usluge, itd.

Radno pravo - E.U. direktive za angažovanje radnika u dve ili više država članica EU. Bukurešt - Rumunija. Decembar 2007.

Kontaktirali i osnažili naše veze sa mnogim agencijama za zapošljavanje u Rumuniji. Raspravljali o načinima za sigurno angažovanje osoblja iz zemlje članice EU u drugu. Raspravljali o pitanjima EU međudržavnog radnog prava kao što je socijalno osiguranje, davanja u slučaju nezaposlenosti, davanja u slučaju invalidnosti, zdravstveno osiguranje, porodična pitanja, staranje nad djecom, pravo o ličnim povredama i druga socijalna osiguranja i pitanja porodičnog prava. Posebna pažnja se uvek daje zaštiti socijalne sigurnosti i lične zaštite zaposlenih i njihove dece i izbjegavanje njihove eksploatacije kada rade u inostranstvu.

Prisustvovanje u Pomorskom gradu – Ujedinjeni Arapski Emirati – Dubai. Decembar 2007.

Kontaktirali i osnažili naše veze sa poslovnim klijentima u špediterskoj industriji, posebno u pomorskoj inženjerskoj industriji. Posetili brodogradilišta, skladišta i prisustvovali raznim sastancima i događajima brodskih dobavljača. Raspravljali o problemima nadležnosti, izradi međunarodnih ugovora, pronalaženje odgovarajućih sudova i izrada odredaba za arbitražne klauzule kako bi zaštitili odgovarajuća prava svih stranaka u sporu iz međunarodnog ugovora.

Prisustvovanje na MarineTec 2007 – Međunarodnoj izložbi brodava i konferenciji u Šangaju, Kina. Novembar - decembar 2007.

Kontaktirali i osnažili naše veze sa mnogim klijentima u brodskoj industriji, posebno u pomorskoj inženjerskoj industriji. Posetili brodogradilišta, fabrike, skladišta i izložbene sale i prisustvovali raznim sastancima i događajima brodskih dobavljača i proizvođača brodkih dijelova. Raspravljali o pitanjima nadležnosti, izradi međunarodnih ugovora, pronalaženje odgovarajućih sudova i izrada odredaba za arbitražne klauzule kako bi se zaštitila odgovarajuća prava svih stranaka svih stranaka u bilo kom sporu iz međunarodnih ugovora.

Špediterstvo, suvo potraživanje – Pirej, Grčka: Spor o upravljanju brodom, zadržavanje broda, naredba o zabrani, promena upravljanja brodom. PIREJ, GRČKA:
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.
Slučaj br. 11555/2007
Predsedavajući: Sudija Sophia Doulkidou
Za tužioca: Gdin Kyriacos Liasides
Za odbranu: Gdin Vassiliki Klosides
Novembar- decembar 2007.

Dobili smo instrukcije da zadržimo brod Kipra koji je plovio u Grčkoj. Izvor spora su bili navodi o lošem upravljanju brodom od strane kompanije za upravljanje brodovima. Nakon detaljne pravne analize odlučili smo primeniti naredbu za zabranu koja bi zabranila bilo kakvu promenu u pravnom i/ili faktičkom statusu plovila i za naredbu o promeni kompanije za upravljanje brodovima. Nakon sudskog saslušanja i uz pomoć naših saradnika u Pireju, Grčka, postigli smo i dobili obe sudske naredbe.

Pravo informatičke tehnologije (IT): Odredba o dokazu veštaka u slučaju međa. KIPAR: Okružni sud u Limasolu, Krivično odeljenje: Slučaj "Načelnik policije u Limasolu v. Dr. AB C.L.R.1767/06"

Predsedavajući: Sudija D.I.Kitsios
Za tužilaštvo: Gdin Napoleontos
Za odbranu: Gdin Christos Dermosoniades
30. april 2007.

Optuženom je stavljeno na teret falsifikovanje i/ili manipulisanje službenim vladinim dokumentima Kipra, bez odobrenja. Pružili su dokaz veštaka za manipulisanje dokumentom koristeći kompjutersku tehnologiju.
Christos A. Neophytou je osporio kredibilnost IT vještaka policije Kipra.
Pokazao je sudu koristeći računar kako se takva manipulacija može lako postići koristeći kompjuterski program.
Sud je dozvolio izvođenje takvog dokaza kao što je elektronski dokaz veštaka.
Sva izvođenja Christos A. Neophytou su prihvaćena od strane suda.
Izlaganja IT veštaka policije Kipra nisu bila presudna, te su stoga odbačena od strane suda.
Optuženi je oslobođen po svim tačkama.

Dalje proširivanje obima i spektra pravnih i menadžerskih usluga koje pruža Neophytou & Neophytou advokatska kancelarija, Nikozija - Kipar, u osnivanju kompanija i povezanim uslugama. Mart 2007.

Osnivanje međunarodnih kompanija u jurisdikcijama kao što su država Delaver SAD, Belize Centralna Amerika, Britanska Devičanska Ostrva, Hong Kong, Grčka /N89, i dr., međunarodni menadžment kompanijama, registracija brodova/jahti, pomorsko osiguranje i usluge iznajmljivanja, međunarodni trust, međunarodno planiranje poreza, tehničko administrativne i pomoćne usluge.

Kancelarija Pravobranilaštva Kipra je dodelila našoj kancelariji vođenje manjeg slučaja krivičnog djela. Jul 2006.

Navodi o nepropisnom/nezakonitom mešanju hrane za životinje u nelicenciranim mlinovima, sa negativnim posledicama po lanac ishrane.

Stručno članstvo u Međunarodnom udruženju mladih pravnika (AIJA). Jul 2006.

Kao rezultat našeg prisustvovanja na Posejdonovoj izložbi i konferenciji odmah smo uočili potrebu za članstvom u međunarodnom udruženju mladih pravnika koje bi nam omogućilo da proširimo krug pravnih usluga koje možemo ponuditi našim klijentima u drugoj jurisdikciji. Učlanjenjem u AIJA ispunili smo tu potrebu.

Prisustvovanje na Posejdonovoj međunarodnoj špediterskoj izložbi i konferenciji u Pireju. Grčka. Jun 2006.

Kontaktirali i osnažili naše odnose sa mnogim klijentima u špediterskoj industriji, posebno sa pomorskim inženjerima, brodovlasnicima, brodskim poslovođama, brodskim menadžerima i davaocima osiguranja za brodove. Prisustvovali raznim sastancima i događajima brodovlasnika, P&I klubovima, savetnicima za oglašavanje, itd.

Prisustvovanje na IT pravnom – posebne interesne grupe osnivačkom sastanku – Hilton hotel – Kipar. 17. maj 2006.

Zbog snažnih veza i odnosa naše kancelarije u oblasti informacionih tehnologija prisustvovali smo bitnim seminarima kako bi pribavili znanje o trenutnom razvoju u ovoj oblasti prava.

Opština Nikozija dodeljuje našoj kancelariji vođenje manjeg slučaja građanskog prekršaja. Februar 2006.

Saobraćajni prekršaji, naknade za dozvole/licence, troškovi za usluge opštine.

Neophytou & Neophytou advokatska kancelarija pokreće svoju internet stranicu. Oktobar 2005.

Neophytou & Neophytou internet stranica ima za cilj da postane skladište informacija naše advokatske kancelarije za korist naših sadašnjih i budućih klijenata koji žele posetiti našu internet stranicu i informisati se o našem radu.

Prisustvovanje kursu 12 predavanja advokata licenciranog instituta arbitara (kiparski ogranak). April - maj 2005.

Do 75 % slučajeva može biti rešeno van suda. Ako je vaš advokat iskusan da se upusti u konstruktivne pregovore i konstantno poseže za uzajamno koristan sporazum za sve stranke, uštedeće vam vreme, novac i energiju.

Copyright © 2005 - 2017 NEOPHYTOU & NEOPHYTOU LLC – LAW CHAMBERS - NICOSIA/KYRENIA – FAMAGUSTA – LARNACA – LIMASSOL – PIRAEUS – LONDON. Sva prava zadržana.
Reprodukcija, delom ili u celini bez prethodne pismene dozvole, je strogo zabranjena.